Lakovne na mokré farby

Realizujú sa do interiérov výrobných hál alebo do exteriérov. Môžu byť v murovanej verzii - stavbu kabíny si realizuje investor, my dodáme len potrebné technologické vybavenie. V kompletnej verzii – technológia vrátane kompletnej panelovej stavby. Zákazník realizuje len stavebnú prípravu (napr. podlaha + odsávacie kanály).

Lakovne na práškové farby

Ide o nanášacie kabíny s čelným zavážaním, priechodzie kabíny ako aj velké kabíny, kde sa nástrek prášku vykonáva obsluhou vo vnútri kabíny. Vypaľovacie pece sú elektrické alebo plynové. Jednotlivé zariadenia môžu byť prepojené dopravníkovým systémom podľa požiadaviek investora.

Otryskávanie

Mechanická úprava povrchu. Odstraňuje sa ním korózia, staré povlaky z kovov a pod. Povrchy sa touto technológiou pripravujú na nanášanie mokrých alebo práškových farieb, nástrek kovov, žiarové pokovovanie. Možno využiť aj na dekoratívnu úpravu povrchu. Otryskávanie sa môže vykonávať ručne v malých tryskacích boxoch alebo vo veľkých kabínach.  Taktiež automaticky - otryskávacie zariadenia s metacími kolesami (priebežné, závesné, s otočným stolom a pod.)

Neutralizácia odpadných vôd

Spočíva v úprave vôd, ktoré boli použité na chemickú úpravu materiálov, napr. odmastenie, galvanické úpravy, černenie tak, aby tieto vody mohli byť vypustené do vodovodnej odpadnej siete

Elektrometalizácia

Nástrek kovov - najčastejšie zinku alebo jeho zlúčenín (napr. hliník) - ktorý sa taví pomocou elektrického oblúka a je prúdom vzduchu nanášaný na vopred upravený (otryskaný) povrch.

Chemická úprava materiálov

Ide o vanové linky na elektrolytické pokovovanie kovových ako aj plastových výrobkov, černenie, vanové systémy odmasťovania a pod.